OrkesterJournalen 2019. Av Tomas Millroth


Ett nytt skivmärke och för mig var Aila trio en överraskning. En ganska lugn, resonerande jazz av kanske svensk märke. Jag lägger märke till de underfundiga låtarna som signerats av Georgia Wartel Collins. Lätt böljande, eftertänksamt- Inne i varje stycke rör sig basen i elastiska linjer. Det är ett särskilt äventyr att lyssna hur hon broderar, varierar, skapar spänningar. Det behövs inte så mycket för att elektrifiera låtarna men med basen som ett sjungande centrum hörs det fint då de andra instrumenten drar mot ytterkanterna. Det gungar hemlighetsfullt på ett introvert och eftertänksamt vis. Och när basen träder fram ur det avspända böljande samspelet och tar ett solo i Francis då stannar tiden. Precis som då hon dansar fram musiken i Sångklockor till stilla extas. Det andra albumet är på sitt sätt förutsägbarare. Jonny Wartels skarpa saxspel möter Döners trumpet. Natruligtvis excellerar den här skivan i flera klanger och en hel del överraskningar på blåsarsidan. Döner är ju å ena sidan en följsan klassisk trumpetare med underbart stor ton och å andra sidan en ljuddoktor som skalpellartat skär ur klangbitar åt de andra att nafsa i. Resultatet är tung underbart spetig free jazz av modernt snitt. Det hade jag förväntat mig. Tack. Men ju mer jag lyssnar på Aila trio desto mer snurrar i huvudet de där baslinjerna som medmusikerna så känsligt nästan sansar omkring. Och ofta Hyllas knappheten i förtröstan att återhållsamhet är bästa lågan i musikens själ. Detta hade jag inte förväntat mig - och jag är helt såld. Slutligen: allt detta vemod, har det med samtiden att göra. För det är inte okomplicerat, ibland brister det men aldrig i raseri. I vaddå? Förtvivlan?

-Tomas Millroth


                                   -ENG-


A new record label and for me the Aila trio was a surprise. A fairly calm, reasoning jazz of perhaps a Swedish brand. I notice the ingenious songs signed by Georgia Wartel Collins. Slightly undulating, thoughtful- Inside each piece, the base moves in elastic lines. It is a special adventure to listen to how she embroiders, varies, creates tension. It does not take much to electrify the songs, but with the bass as a singing center, it sounds nice as the other instruments pull towards the outer edges. It swings secretly in an introverted and thoughtful way. And when the bass emerges from the relaxed undulating interaction and takes a solo in Francis, time stops. Just like when she dances out the music in Sångklockor to

still ecstasy. The second album is in its way more predictable. Jonny Wartel's sharp saxophone playing meets Döner's trumpet. Of course, this record excels in several sounds and a lot of surprises on the horn side. Döner is on the one hand a compliant classical trumpet player with a wonderfully large tone and on the other hand a sound doctor who scalpel-likely cuts out pieces of sound for the others to nibble on. The result is heavy wonderfully pointed free jazz of modern design. I had expected that. Thanks. But the more I listen to Aila trio, the more those bass lines spin in my head that the fellow musicians so sensitively almost sense around. And often the scarcity is praised in the confidence that restraint is the best flame in the soul of music. I did not expect this - and I am completely sold. Finally: all this melancholy, it has to do with the present. Because it is not uncomplicated, sometimes it lacks but never in rage. In what? Despair?

-Tomas Millroth

Nettavisen 2019, av Tor Hammarø


Georgia Wartel Collins og Karl Hjalmar Nyberg er bare to av mange eksempel på unge svneske jazzmusikere som har kommet til Norge for å studere og som har blitt værende her hos Harald og Sonja. Det ska vi være glade for. I en årreke nå har både jazzlinja i Trondheim og jazzutdanninga ved Norges Musikkhøgskole fungerat nesten som fluepapir på håpefulle studenter fra en rekke utland - ikke minst Sverige. Veldigt mange har også blitt bufaste her i kjempers fødeland og bidratt i stor grad når det gjelder moderne, nyskapende jazz. 

Det gjør også Aila trio der bassisten Georgia Wartel Collins, som har skrevet alt materialet, og tenorsaksofonist och klarinettist Karl Hjalmar Nyberg som har alliert seg med trommeslager og perkusjonist Andreas Winther fra Ålesund. Alle tre har enten gått eller går på den sagnomsuste jazzlinja i Trondheim og vi har støtt på alle tre i forskjellige spennende sammenhenger de seineste åra, blant annet i JUNO, Megalodon Collective og Kjetil Milelid Trio. Her kommer altså trioen med sin debut og den føyer sel elegant inn i rekka der det komponerte møter det frie. I denna akkordløse og åpne trioen er Wartel Collins' låter flotte utgangspunkt for tre svært lyttende og empatiske musikanter som kun har som ønske å gjøre hverandre og musikken vel. Musikken er ofta melodisk og søkende. Den har også et melankolsk drag over seg og de tre sterke stemmene gjør den vakker og spennende. Aila Trio har enkelt og greit noe helt eget på hjertet.

-Tor Hammarø

                                   

                                   -ENG-


Georgia Wartel Collins and Karl Hjalmar Nyberg are just two of many examples of young Swedish jazz musicians who have come to Norway to study and who have stayed here. We should be happy about that. For a number of years now, both the jazz departement in Trondheim and the jazz education at the Norwegian Academy of Music have functioned almost like flypaper on hopeful students from a number of countries - not least Sweden. Very many have also become settled here in the birthplace of giants and contributed greatly when it comes to modern, innovative jazz. So does the Aila trio where bassist Georgia Wartel Collins, who has written all the material, and tenor saxophonist and clarinetist Karl Hjalmar Nyberg who have allied themselves with drummer and percussionist Andreas Winther from Ålesund. All three have either studied or studies at the legendary jazz department in Trondheim and we have encountered all three in various exciting bands in recent years, including in JUNO, Megalodon Collective and Kjetil Milelid Trio. This is where the trio comes with their debut and it elegantly joins the ranks where the composed meets the free. In this chordless and open trio, Wartel Collins' songs are a great starting point for three very listening and empathetic musicians who only want to do each other and the music well. The music is often melodic and searching. It also has a melancholy pull over it and the three strong players make it beautiful and exciting. Aila trio simply has, something very unique to say.

-Tor Hammarø

2020


24/1 - JUNO @ Samfundet Klubben, Trondheim, NO


25/1 - JUNO @ Finse jazz, Finse, NO


5/2 -  ''I am not there I am here'' @ Rosendal Teater, Trondheim, NO


13/2 - Schärli/Steinkopf/Glännestrand/Wartel Collins @ Ila Brainnstasjon, Trondheim, NO


26/2 - JUNO @ Hamar jazz, Hamar, NO


27/2 - JUNO @ ByLarm, Oslo, NO


28/2 - JUNO @ Bø jazzklubb, Bø, NO


29/2 - JUNO @ ByLarm, Oslo, NO


8/3 - JUNO @  Lady fest at Ingesteds, Oslo, NO


16/3 - Seul Adore @ Ni Muser, Trondheim, NO 


7/4 - Aila trio @ Playhouse, Göteborg, SWE - CANCELED


2/5 - Saul adore @ Improverket, Oslo, NO - CANCELED


8/5 - JUNO @ XJAZZ festival, Berlin, GER - CANCELED


9/5 - TBA


13/5 - Shlomo/Schilderink/Wartel Collins @ Rosendal Kafé, Trondheim, NO


22/5 - JUNO @ Nattjazz, Bergen, NO


27/6 - Aila trio @ Mandaljazz, Mandal, NO -

POSTPONED


9/7 - JUNO @ Trænafestivalen, Træna, NO - CANCELED


18/7 - Trondheim Jazzorkester & Hedvig Mollestad - Maternity Beat @ Moldejazz, NO


30/7 - JUNO @ Rauma Rock, NO - CANCELED


7/8 - JUNO @ Trævarefabrikken, Strømmen, NO


11/8 - Georgia Wartel Collins - solo @ Gutvik Ukentlig, Oslo, NO


14/8 - JUNO @ Oslo Jazzfestival, Sentralen, Oslo, NO - CANCELED


22/9 - Jodi Gilbert/Marta Warelis/Georgia Wartel Collins @ Zaal 100, Amsterdam, NL


25/9 - JUNO @ Vill Vill Vest, NO


6/10 - Aila trio @ Rönnells Antikvariat, Stockholm, SWE


7/10 - Aila trio @ BrÖtz, Göteborg, SWE


16/10 - JUNO @ Døla jazz, Lillehamme, NO


17/10 - JUNO @ TBA, Trondheim/Tønsberg, NO - CANCELED


22/10 - JUNO @ Volda jazzklubb, Volda, NO - CANCELED


23/10  - JUNO @ TBA, Trondheim/Tønsberg, NO - CANCELED


24/10 - JUNO @ SALT ART & AND MUSIC, Oslo, NO - CANCELED


5/11 - Schilderink/Kleiberg/ Wartel Collins/Meijer @ Paviljoen Ongehoorde Muziek, Eindhoven, NL - CANCELED


28/11 - JUNO @ Trondheim Jazzfest, Trondheim, NO


28/11 - PetterJazzjam @ Trondheim Jazzfest, Trondheim, NO

Reviews of Georgia's own trio, Aila trio:Lira Musikmagasin 2019, av Magnus Östnäs.


Kammarfrijazz. Milt hemlighetsfulla kammarfrijazz i en skärngingspunkt mellan det fria och det skrivna. Basisten Georgia Wartel Collins står för kompositionerna som andas soväl sen Coltrane som Gullin. Tenorsaxofonister ocg klarinettisten Karl Hjalmar Nyberg och trumslagaren Andreas Winther kompletterar trion som har ett eget medititativt sound där det utspelar sig små sidohistorier i underdelningarna. Inledande Omma är en organiskt växande komposition där Nyberg får visa framfötterna i solospelet. Lydia är en sådan där luftig Gullin-dikt med baryton-feel som övergår i ett vigt melodiskt bas-ostinato innan Nyberg går in i ljust, lite präckt tenorläge, under det hela ligger Winther och stödjer och fyller i på ett lätt, smakfullt sätt. Rasande elegant! Nu får allt skivbolaget Hoo-Ha ta sig in på den spartanska hemsidan och berätta mer om Aila tio. 

-Magnus Östnäs, Lira


                                 -ENG-


Chamber free jazz. Mildly secretive chamber-free jazz at an intersection between the free and the written. Bassist Georgia Wartel Collins is responisble for the compositions that breathe both Coltrane and Gullin. Tenor saxophonists and clarinetist Karl Hjalmar Nyberg and drummer Andreas Winther complete the trio, which has its own meditative sound where small side stories take place in the subdivisions. Introductory Omma is an organically growing composition where Nyberg gets to show off in the solo playing. Lydia is such an airy Gullin poem with a baritone feel that turns into an important melodic bass ostinato before Nyberg enters a bright, slightly cheeky tenor position, during the whole Winther supports and fills in a light, tasteful way. Furiously elegant! Now all the record company Hoo-Ha can go to the spartan website and tell more about Aila tio.

-Magnus Östnäs, Lira
Resumé


Georgia Wartel Collins
Bassplayer and composer


Formal education


2020-2022 Conservatorium van Amsterdam (NL), (Masters diploma)


2019-2020 Praktisk-pedagogisk utdanning, Trondheim (NO), (Teachers diploma)


2016-2019 Jazzlinja ved NTNU, Trondheim (NO), (Bachelor diploma)


2011-2014 Hvitfeldtska High School, music department, Gøteborg (SE)


Bands/projects as bassplayer and composer


2022- Music for whales - free impro

2019- Georgia Wartel Collins Solo - free impro
2018- Aila trio  - jazz
2016- JUNO - jazz/pop
2012- Urgent Call - free jazz


Other bands/projects


2022- Liv Andrea Hauge Trio - jazz trio

2022- Moby Dick with theatre company Plexus Polaire

2021- KBO, Kontrabassorkestret led by Ellen Andrea Wang
2020 Trondheim Jazzorkester & Hedvig Mollestad  - jazz/rock orchestra
2019 ''I am not there I am here''  - dance and music performance
2016- The Rosehips - performance/music 
2016 Michele Collins Productions: Tender buttons (Gertrude Stein) - performance/music piece
2013 Michele Collins Productions: Nora tales (Ibsen) - performance/music piece
2012 & 2013 Talking Timbers: Answering answering machines - theater/music piece
2012-2017 Hendrix hardcore - Jimi Hendrix covers
2009-2012 Tread New Traumas - indi pop
2007-2014 Gabo and the Wartels -

experimental electronic music


Other musical experiences 
2017-2018 Arranger for concert series PØKK, Trondheim (NO)
2014 Kultursommerjobb, Gothenburg (SE) - music/entertainment job


Selected, completed gigs

2022
* Liv Andrea Hauge trio - europa tour arranged by Footprints Europe
* Moby Dick with theatre company Plexus Polaire at Why Not Theatre i Toronto (CA)
* Ketil Gutvik/Georgia Wartel Collins/Paal Nilssen-Love på Gutvik Ukentlig, Oslo (NO)
* Ada Rave/Marta Warelis/Georgia Wartel Collins at P.O.M, Eindhoven (NL)
* Moby Dick with Plexus Polaire i Besançon (FR)
2020
* Jam opening with Jon Pål Indeberg, Trondheim Jazzfestival (NO)
* Jodi Gilbert/Marta Warelis/Georgia Wartel Collins på Zaal100, Amsterdam (NL)
* Georgia Wartel Collins SOLO at Gutvik Ukentlig i Oslo & på Trondheim Solo Sessions at Dokkhuset i Trondheim (NO)
* JUNO Artist-in-residence på Eilertsen & Granados Theater, Stamsund in Lofoten (NO)
2019
* Aila trio concert at Nye Stemmer Kongsberg Jazzfestival, Improverk and Uhørt Victoria Nasjonal Jazzscene, Oslo and at Trondheim Jazzforum (NO)
* Aila trio at Blow Out! festival, Oslo (NO)
* Turné i Japan with Jonny Wartel kvartett + 1 (JPN)
* JUNO at Bimhuis, Amsterdam (NL)
2018 JUNO at Jazz and Blues festival i Edinburgh, Vinterjazz i Åhus, Festspillene i Nord-Norge, Oslo Jazzfestival, Kongsberg Jazzfestival & Tromsø Jazzfestival (NO)
2017 JUNO at Skien Jazzfestival, Mandal jazzfestival & Trondheim Jazzfestival (NO)
2007

Gabo and the Wartels support for Deerhoof, Koloni GBG, (SE)


Releases
* Shaped by sea waves by Aila trio, label: Edgetone Records (US), (2023).
* Live from St. Hanshaugen by Liv Andrea Hauge Trio, label: self-released, (2022)
* Aila trio - livestream from jazzklubb Brötz (SE), (2021).
* Young star by JUNO, label: Jazzland Recordings (NO), (2020).
* Aila trio med Aila trio, label: Ho-Haa Recording (2019).
* Hang in there by Tread New Traumas, label: self-released, (2011).
* In a Very Small Boat by Gabo and the Wartels, label: Oma333 (2013 & 2009).


Nominations and awards

2020 JUNO  «Artist of the year» Subjekt-award
2019 JUNO nominated for UtAwards Award: «Artist of the year» by Adresseavisen, Trondheim (NO)

2022

5/2 - JUNO @ Bodø Jazzopen, NO

10/2 - JUNO @ Nordic Jazz comets, Copenhagen, DK

16/2 - Aila trio @ PlayDate, Bergen, NO

2/3 - Moby Dick (plexus polaire), Besançon, FR

4/3 - Moby Dick (plexus polaire), Besançon, FR

15/3 - Moby Dick (plexus polaire), Besançon, FR

27/3 - Rave/Warelis/Wartel Collins @ P.O.M, Eindhoven, NL

21/4 - Rave/Warelis/Wartel Collins @ De Ruimte, ams, NL

13/5 - Kontrabassorkestret @ Anjazz, NO

15/5 - Amusia#8 @ De Roze Tanker, Amst, NL

19/5 & 20/5 - Moby Dick (plexus polaire), Dunkerque

FR

24/5 - 'All Strings Night' 22nd edition @ De Roze Tanker, amst (NL)

1/6 - Improvising on Uranus @ SexyLand, amst (NL)

5/6 - Improvising on Uranus, Almere (NL)

6/6 - Henk, Maya, Georgia @ De Roze Tanker, amst (NL)

7/6 - Improvising on Uranus @ Grasweg, amst (NL)

10/6 - Warelis/Wartel Collins/Masafrets/Boeijinga/Lopez-Palacios Navarro @ Owlfest, Roze Tanker, amst (NL)

20/6 - Moby Dick (plexus polaire), Baden, CH

2/7 - JUNO @ Sørdahlhuset, Åndalsnes (NO)

3/7 - JUNO @ Rabalderfestivalen, Mode (NO)

8/7 - JUNO @ Ranglerock, Bryne, NO

17/7 -Mofjell/Bjorå/Emmeluth/Wartel Collins @ Becco, Oslo (NO)

31/7 - Veslmøy/Nyberg/Georgia Wartel Collins @ Becco, Oslo (NO)

2/8 - Gutvik/Nilssen-Love/Wartel Collins @ Gutvik Ukentlig, Kulturhuset, Oslo (NO)

15/8 - Mofjell/Bjorå/Emmeluth/Wartel Collins @ Becco, Oslo (NO)

3/9 - Kontrabassorketsret @ Victoria Nasjonal Jazzscene, Oslo (NO)

4/9 - Austnes Brekken/Powell/Wartel Collins/Eide @ Parksalongen, Oslo (NO)

10/9 - JUNO @ Enskede Jazzfestival, Stockholm (SWE)

1/10 - JUNO @ SALT, Oslo (NO)

4/10 & 5/10 - Moby Dick (plexus polaire), Perpignan, FR

8/10 - Aila trio @ Tedans, Bergen (NO)

14/10 - Hogne Kleiberg Trio @ Studentersamfundet, Trondheim (NO)

24/10 - Bredesen/Roberts/Wartel Collins/Gibson @ FRI FORM, Trondheim (NO)

25/10 - Aila trio @ Rising, Malmö (SWE)

26/10 - Georgia Wartel Collins SOLO @ BrÖtz, Gothenburg (SE)

17/11 - JUNO @ Huset i Hasserigade, Aalborg (DK)

18/11 - JUNO @ Tyrkis, Aarhus (DK)

19/11 - JUNO @ JazzHouse, Kolding (DK)

22/11 - Liv Andre Hauge Trio @ SALT, Oslo (NO)

25/11 - Liv Andre Hauge Trio @ Opus Jazz Club (Budapest)

29/11 - Liv Andre Hauge Trio @ Cankarjev Dom (Lublijana)

30/11 - Liv Andre Hauge Trio @Kc Janeza Trdine (Novo mesto)

1/12 - Liv Andre Hauge Trio @ Kmkc Kompleks (Ravne na koroskem)

15/12 - 17/12 - Moby Dick (plexus polaire) @ 'Why Not Theatre*, Toronto (CA)


2021


6/1 - Kotter/Wartel/Wartel/Wartel Collins @ Brötz, Gothenburg, SWE


11/2 - JUNO @ Victoria Nasjonal Jazzscene, Oslo, Norway - Cancelled


1/5 - Hedvig Mollestad & Trondheim Jazzorkester @ Soddjazz, NO


6/5  - JUNO @ Urijazz, Tønsberg, NO


7/5 - JUNO @ Jazzfest Moss, Moss, NO


8/5 - Petters Jazzjam jam-opening @ Jazzfest, Trondheim, NO


5/6 - JUNO @ Nattjazz, Bergen, NO


6/6 - JUNO @ Volda jazzklubb, Volda, NO


9/6 - Wartel/Wartel/ Wartel Collins/Svensson @ Brötz, Gothenburg, SWE


19/7 - KBO bassorchestra with Ellen Andrea Wang @ Molde jazzfestival, Molde, NO


2/7  - Aila trio @ Mandal Jazz, Mandal, NO


3/7 - Pettersen/Åse-Storløkken/Wartel Collins @ Mandaljazz, Mandal NO


3/7 - JUNO @ Mandal Jazz, Mandal, NO


7/8 - JUNO @ Rauma rock, Åndernes, NO


12/8 - JUNO @ Tromsø jazzfestival, Tromsø, NO


19/8 - JUNO @ Oslo jazzfestivaln, NO


26/8 - Aila trio @ Blow Out-Festival!, Oslo, NO


1/9 - Kotter/Wartel/Wartel/Wartel Collins @ BrÖtz, gbg, SWE


10/9 - Kontrabassorkestret @ Victoria Nasjonal jazzscene, Oslo, NO


18/9 - JUNO @ Jazzfest Digel, Slemmestad, NO 


17/10 - Aila trio @ Bastard bar, Tromsø, NO


28/10 - JUNO @ Arendal jazzklubb, NO


12/11 - JUNO @ Kulturkirken jacob, Oslo, NO


18/11 - JUNO @ TBA


19/11 - JUNO @ Kryssover Jazzfest Moss, NO


20/11 - JUNO @ Oceanen, Gothenburg, SWE


15/12 - Aila trio @ BrÖtz, Gothenburg, SWE